4

5

6

7

8

10

12

Gens Gens Gens Gens Gens Gens Gens PDF Pedigrees Back

CODY WIND BOY HTF

German Shorthaired Pointer
Male


          GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL
         FC V THALBERGS FRITZ II 
          V THALBERGS KATYDID
        FC MITZIS BO JACK V BESS  
          BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM 
          BECKY V LUEVEN
       MITCHELLS ROYAL GRAND V GREIF   
          LUMMEL V BRAMAUTAL
         DC ARRAK V HEISTERHOLZ 
          ASTRID V GROSSENVORDE
        DC JANIE GREIF V HEISTERHOLZ  
          YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         DC GRETCHEN V GREIF 
          KARIN V GREIF FC
      LARS BLITZ ECLIPSE    
          MEADOW MICKEY V REICHENBERG
         FC DIXONS SKID-DO 
          DIXONS STAR LITE
        FC DIXONS SHILOH SKY  
          MAX V SCHULENBERG
         NFC DIXONS SHEILA 
          DIXONS STAR LITE
       FC GRETCHEN ICH DIEN COLLIS   
          DUKE AMMERTAL
         CH BARON V HEIDELBERG II 
          ANCHEN V WALDHAUS
        LADY V DORNN  
          LUMPLAD V UTTER
         LADY V RIBBENTROPP 
          GRETCHEN V RIBBENTROPP
     FC BARON VON HANDLEBURG     
          KS POL VOM BLITZDORF
         DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF 
          CORA VOM WESERTOR
        ROMMEL V KRONNENMUHLE  
          GERNOT VD HEIDHOHE
         DC ALFI VD KRONNENMUHLE 
          HEIDE VD EMSSTADT
       CAPTAIN WILDBURG BLYTHE   
          EDDYROCKS WAGGER
         EDDYROCKS SNIPPER 
          VILMA V STRAUSS
        HEMBREES SOLITAIRE  
          DUKE V BECKENWALD
         BESS V STRAF 
          BUCKLESS KATRINA
      JINXIE VON HANDLEBURG    
          BARON KOENIG
         BARON MUSSO 
          DEBORAH V SCHLOSSGARTEN
        TOM N JERRYS SAM  
          FRESNO BUSTER SCHWARENBERG
         FREDA SPOT STROTTEN 
          GINGER GAYNELL
       MITZIE V SADDLEBACH   
          GROS BRAUN
         DEUTCH V MEL 
          FRIEDA V SCHUMAKER
        HIEDIE V LAR  
          BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         SMOKEY BLUE ROCKET 
          PACIFFIC WIND PENNY
    KAISER VON HANDLEBURG      
          
         PHEASANT LANES STORMALONG 
          
        CATES SON OF STORMALONG  
          
         PAT V SCHWARENBERG 
          
       BAIERSDEN SON O BUCK   
          
         KING V CATES 
          
        DIXIE DELIGHT  
          
         LADY JILL 
          
      BLANCOS BARON    
          
         BUCK V SCHLOSSGARTEN 
          
        DUKE V EITZEN  
          
         DUCHESS V EITZEN 
          
       BAIER DENS STARR   
          
         PHEASANT LANES STORMALONG 
          
        QUEEN V CATES  
          
         PAT V SCHWARENBERG 
          
     MAGMAS CACTUS TANNIE     
          
         BARON KOENIG 
          
        BARON MUSSO  
          
         DEBORAH V SCHLOSSGARTEN 
          
       TOM N JERRYS SAM   
          
         FRESNO BUSTER SCHWARENBERG 
          
        FREDA SPOT STROTTEN  
          
         GINGER GAYNELL 
          
      MITZIE V SADDLEBACH    
          
         GROS BRAUN 
          
        DEUTCH V MEL  
          
         FRIEDA V SCHUMAKER 
          
       HIEDIE V LAR   
          
         BOBO GRABENBRUCH BECKUM 
          
        SMOKEY BLUE ROCKET  
          
         PACIFFIC WIND PENNY 
          
   DUKE VON HANDLEBURG       
          
         SIR MITCHELL 
          
        DUKE PREUX CHEVALIER  
          
         DUCHESS V MITZI 
          
       TRI STATE TROOPER   
          
         SIGS TOBY 
          
        GLOCKE STADTS SASSY SUE  
          
         PAULA V ZOERNENHOFF 
          
      FC WINDY HILL PRINCE JAMES    
          
         FELBERS FRITZ 
          
        STORMY OF FRITCIN  
          
         CINDY V KNIEPENBURG 
          
       WINDY HILL WHYLIMINA   
          
         OTTO V STRAUSS 
          
        STRAUSS LADY ARABELLA  
          
         RITAS COCO 
          
     AFC ERNST BOY OF THE GOLDEN WEST     
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       FC/NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE   
          KS FRANKO BEKKUM
         FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM 
          KENWICK DIANA BECKUM
        FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM  
          HERMAN V WENTE
         DUCHESS OF CALIFORNIA 
          CLIPPER SUE
      FC GOLDEN WEST CHAYNES DIXIE    
          
         JAGHUND BRAUN KURT 
          
        FC SKOAN V BOB  
          
         KLEINE MADCHEN 
          
       FC AFC GLODEN WEST SKOAN Y BOBS REBEL   
          
         FITZS KURT V DOROLEY 
          
        JOHANNA V FITZ  
          ROMMEL V BRAUN
         BLAZE MARY 
          FREYJA OF JANLEY ACRES
    LITTLE LADY OF SUNSET      
          FC V THALBERGS FRITZ II
         FC MITZIS BO JACK V BESS 
          FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM
        MITCHELLS ROYAL GRAND V GREIF  
          DC ARRAK V HEISTERHOLZ
         DC JANIE GREIF V HEISTERHOLZ 
          DC GRETCHEN V GREIF
       LARS BLITZ ECLIPSE   
          FC DIXONS SKID-DO
         FC DIXONS SHILOH SKY 
          NFC DIXONS SHEILA
        FC GRETCHEN ICH DIEN COLLIS  
          CH BARON V HEIDELBERG II
         LADY V DORNN 
          LADY V RIBBENTROPP
      FC BARON VON HANDLEBURG    
          DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF
         ROMMEL V KRONNENMUHLE 
          DC ALFI VD KRONNENMUHLE
        CAPTAIN WILDBURG BLYTHE  
          EDDYROCKS SNIPPER
         HEMBREES SOLITAIRE 
          BESS V STRAF
       JINXIE VON HANDLEBURG   
          BARON MUSSO
         TOM N JERRYS SAM 
          FREDA SPOT STROTTEN
        MITZIE V SADDLEBACH  
          DEUTCH V MEL
         HIEDIE V LAR 
          SMOKEY BLUE ROCKET
     CALIFORNIAS COCO LADY     
          FC MOESGAARDS RUFFY
         FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO 
          MOESGAARDS SIS
        CALLMACS HOMER MOESGAARD  
          CH BUCK V GARDSBURG
         CH CALLMACS VICTORY V GARDSBURG 
          CH HEIDI V WALDHAUSEN
       WINDJAMMERS BOSUN MATE   
          YOGI KONIG VD TAL
         CH EINS BARON V DOROLEY 
          CANDY MAE
        WINDJAMMERS PRINCESS  
          ROMMEL V BRAUN
         BLAZE MARY 
          FREYJA OF JANLEY ACRES
      CALIFORNIAS LADY    
          TRACER FRITZ HUMMEL
         YOGI KONIG VD TAL 
          SCALLEN FRAULEIN V BRAUSE
        EINS BARON V DOROLEY  
          ARAPAHOE WARRIOR
         CANDY MAE 
          WALDWINKELS LADY IV
       HARTZELLS LADY SAMANTHA   
          RUSTY BOY SCHLOSSGARTEN
         V FRITZ V 
          HILDA V FRITZPEPI
        MOIRS JULIE ANNA  
          FIELDACRES TROCK
         DUCHESS DEE 
          HILDA V FRITZPEPI
  ZEEK DAKOTA LAMOUR        
          SIR MITCHELL
         DUKE PREUX CHEVALIER 
          DUCHESS V MITZI
        TRI STATE TROOPER  
          SIGS TOBY
         GLOCKE STADTS SASSY SUE 
          PAULA V ZOERNENHOFF
       FC WINDY HILL PRINCE JAMES   
          FELBERS FRITZ
         STORMY OF FRITCIN 
          CINDY V KNIEPENBURG
        WINDY HILL WHYLIMINA  
          OTTO V STRAUSS
         STRAUSS LADY ARABELLA 
          RITAS COCO
      AFC ERNST BOY OF THE GOLDEN WEST    
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        FC/NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE  
          FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM 
          DUCHESS OF CALIFORNIA
       FC GOLDEN WEST CHAYNES DIXIE   
          JAGHUND BRAUN KURT
         FC SKOAN V BOB 
          KLEINE MADCHEN
        FC AFC GLODEN WEST SKOAN Y BOBS REBEL  
          FITZS KURT V DOROLEY
         JOHANNA V FITZ 
          BLAZE MARY
     MINADOS MOJO OF THE WEST     
          
         FC DUKE JAGER V STAUFFENBERG 
          
        CH ALTAS PERFECTION  
          
         MOESGAARDS ALTA 
          
       CH RO-SHANS JUBILANT GRENADIER   
          
         CH STORM KING OF KAPOSIA 
          
        CH KAPOSIAS RO-SHAN VALDONA  
          
         CH KAPOSIAS STAR DANCER 
          
      CH MINADOS REGAL BELLE    
          
         DC OXTONS BRIDE BRUNZ V GREIF 
          
        DC OXTONS MINADO V BRUNZ  
          MUTUAL CONSERVATION
         CH SORGEVILLES HAPPY HOLIDAY 
          HEIDI SORGE V STETTLER
       CH CALLMACS MARIAH V MINADO   
          
         CH BUCK V GARDSBURG 
          
        CH CALLMACS VICTORY V GARDSBURG  
          
         CH HEIDI V WALDHAUSEN 
          
    RERUN      
          SIR MITCHELL
         DUKE PREUX CHEVALIER 
          DUCHESS V MITZI
        TRI STATE TROOPER  
          SIGS TOBY
         GLOCKE STADTS SASSY SUE 
          PAULA V ZOERNENHOFF
       FC WINDY HILL PRINCE JAMES   
          FELBERS FRITZ
         STORMY OF FRITCIN 
          CINDY V KNIEPENBURG
        WINDY HILL WHYLIMINA  
          OTTO V STRAUSS
         STRAUSS LADY ARABELLA 
          RITAS COCO
      AFC ERNST BOY OF THE GOLDEN WEST    
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        FC/NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE  
          FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM 
          DUCHESS OF CALIFORNIA
       FC GOLDEN WEST CHAYNES DIXIE   
          JAGHUND BRAUN KURT
         FC SKOAN V BOB 
          KLEINE MADCHEN
        FC AFC GLODEN WEST SKOAN Y BOBS REBEL  
          FITZS KURT V DOROLEY
         JOHANNA V FITZ 
          BLAZE MARY
     LITTLE LADY OF SUNSET     
          FC MITZIS BO JACK V BESS
         MITCHELLS ROYAL GRAND V GREIF 
          DC JANIE GREIF V HEISTERHOLZ
        LARS BLITZ ECLIPSE  
          FC DIXONS SHILOH SKY
         FC GRETCHEN ICH DIEN COLLIS 
          LADY V DORNN
       FC BARON VON HANDLEBURG   
          ROMMEL V KRONNENMUHLE
         CAPTAIN WILDBURG BLYTHE 
          HEMBREES SOLITAIRE
        JINXIE VON HANDLEBURG  
          TOM N JERRYS SAM
         MITZIE V SADDLEBACH 
          HIEDIE V LAR
      CALIFORNIAS COCO LADY    
          FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO
         CALLMACS HOMER MOESGAARD 
          CH CALLMACS VICTORY V GARDSBURG
        WINDJAMMERS BOSUN MATE  
          CH EINS BARON V DOROLEY
         WINDJAMMERS PRINCESS 
          BLAZE MARY
       CALIFORNIAS LADY   
          YOGI KONIG VD TAL
         EINS BARON V DOROLEY 
          CANDY MAE
        HARTZELLS LADY SAMANTHA  
          V FRITZ V
         MOIRS JULIE ANNA 
          DUCHESS DEE
   BRANDY VON HANDLEBURG       
          FC MITZIS BO JACK V BESS
         MITCHELLS ROYAL GRAND V GREIF 
          DC JANIE GREIF V HEISTERHOLZ
        LARS BLITZ ECLIPSE  
          FC DIXONS SHILOH SKY
         FC GRETCHEN ICH DIEN COLLIS 
          LADY V DORNN
       FC BARON VON HANDLEBURG   
          ROMMEL V KRONNENMUHLE
         CAPTAIN WILDBURG BLYTHE 
          HEMBREES SOLITAIRE
        JINXIE VON HANDLEBURG  
          TOM N JERRYS SAM
         MITZIE V SADDLEBACH 
          HIEDIE V LAR
      KAISER VON HANDLEBURG    
          CATES SON OF STORMALONG
         BAIERSDEN SON O BUCK 
          DIXIE DELIGHT
        BLANCOS BARON  
          DUKE V EITZEN
         BAIER DENS STARR 
          QUEEN V CATES
       MAGMAS CACTUS TANNIE   
          BARON MUSSO
         TOM N JERRYS SAM 
          FREDA SPOT STROTTEN
        MITZIE V SADDLEBACH  
          DEUTCH V MEL
         HIEDIE V LAR 
          SMOKEY BLUE ROCKET
     AFC BIG STICK VON HANDLEBURG     
          MITCHELLS ROYAL GRAND V GREIF
         LARS BLITZ ECLIPSE 
          FC GRETCHEN ICH DIEN COLLIS
        FC BARON VON HANDLEBURG  
          CAPTAIN WILDBURG BLYTHE
         JINXIE VON HANDLEBURG 
          MITZIE V SADDLEBACH
       OBS BURT   
          MOESGAARDS IB
         FC FIELDACRES IB 
          MOESGAARDS GIRL
        FIELDACRES FILLY  
          FC FIELDACRES IB
         FIELDACRES LADY MADONNA 
          NUTMEGS PYROBERG
      TINY VON HANDLEBURG    
          MITCHELLS ROYAL GRAND V GREIF
         LARS BLITZ ECLIPSE 
          FC GRETCHEN ICH DIEN COLLIS
        FC BARON VON HANDLEBURG  
          CAPTAIN WILDBURG BLYTHE
         JINXIE VON HANDLEBURG 
          MITZIE V SADDLEBACH
       MITZIE V HANDLEBURG   
          BAIERSDEN SON O BUCK
         BLANCOS BARON 
          BAIER DENS STARR
        MAGMAS CACTUS TANNIE  
          TOM N JERRYS SAM
         MITZIE V SADDLEBACH 
          HIEDIE V LAR
    AFC BELLE VON HANDLEBURG      
          AXEL V WASSERSCHLING
         ESSERS CHICK HOF 
          JAGERS NAMA
        FC NFC BLICK VON SHINBACK  
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         MELISSA V GREIF 
          PATTI V GREIF
       FC SHILO V HESSENWALD   
          THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE
         SEAGRAVES DUTCH VON CHAYNE 
          GINGER V BESS
        FC FREIDA V GREIF  
          V THALBERGS WURTZE GREIF
         SIERRA VON GREIF 
          CINDY V HUNDSHEIMERKOGEL
      FC/AFC DEWEYS KERLIE V SHILO    
          SAXONIA FLOTT
         KS RODO V HEIMERSHEIM 
          KARIN V HEIMERSHEIM
        KS DRAUF V PREGELUFER  
          GRAF V LINDENKREUZ
         ANJA V PREGELUFER 
          FREIA V ISELECK
       FC/AFC CINDI V HUENENBRINK   
          ELCH V RICHTERHOLZ
         KS BASKO VD SCHILLERSGRUND 
          ANJA VD SCHILLERSGRUND
        ASTA V HUNENBRINK  
          BRAVO SILESIA
         FORELLE POTTMES 
          BIENE V OPPENHEIM
     SIS VON HANDREBURG     
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE  
          FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM 
          DUCHESS OF CALIFORNIA
       NFC FC AMMERTALS LANCER D   
          AXEL V WASSERSCHLING
         ESSERS CHICK HOF 
          JAGERS NAMA
        FC AFC AMMERTALS KITT V SHINBACK  
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         MELISSA V GREIF 
          PATTI V GREIF
      AMBERZACKS DUTCHESS JEMINA    
          MITCHELLS ROYAL GRAND V GREIF
         LARS BLITZ ECLIPSE 
          FC GRETCHEN ICH DIEN COLLIS
        FC BARON VON HANDLEBURG  
          CAPTAIN WILDBURG BLYTHE
         JINXIE VON HANDLEBURG 
          MITZIE V SADDLEBACH
       MANNIES SUNSHINE MY WAY   
          DUKE DANDY BECKUM
         MACHTOLEFS RIK V FLECKI 
          LULU BELLE V ARBIETSGANG
        JUTTA MACHTOLFF MANNIE  
          FRITZ RICOS PICO
         HEIDI FLEK PAJE 
          BAIRDS TASSIE V FLEK
 SAINT PEPPER JAKE LAMOUR         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      CH RUGERHEIMS ADAMENT ERIC    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     CH RUGERHEIMS AUTUMN WIND MH     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      CH AUTUMNS MAGIC ECHO    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    DC RUGERHEIMS BIT OF BOURBON      
          
          
          
          
          
          
          
       INT DC ADAM   
          
          
          
          
          
          
          
      CH ADAM V FUEHRERHEIM    
          
          
          
          
          
          
          
       TESSA VON FUEHRERHEIM   
          
          
          
          
          
          
          
     ADAMS HELLER VON WALDENBURG     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      CH FRALENES MAYBE    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   RUGERHEIMS Z DAKOTA PRIDE       
          
          
          
          
          
          
          
       FC CHECKMATES DANDY   
          
          
          
          
          
          
          
      FC TIP TOP SAVAGE SAM    
          
          
          
          
          
          
          
       HURCKES CHOICE OF   
          
          
          
          
          
          
          
     FC CHECKMATES DANDY BO     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      SASSYS GRETCHEN    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    FC KAOS WEEZER IDAHO      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     FC CHECKMATES BUTTERFLY     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  SAINT PEPPER MARIE        
          
          
          
        BOBOS BOLD CHALLENGER  
          
          
          
       GUSTAV VON THOMAS   
          
          
          
        SIDDHARTHA JONES  
          
          
          
      DERMERS FRITZENHOFFER    
          
          
          
        SPARKY RINGO REX  
          
          
          
       GILLIGANS BIG ISLAND LADY   
          
          
          
        CLOVER BARB REX  
          
          
          
     CARTERS JOE     
          
          
          
        RUMP VON WHISKEY  
          
          
          
       BOOZER VON WHISKEY   
          
          
          
        GINNY VON WISKEY  
          
          
          
      MAGGIE XXXVII    
          GRETCHENHOF MOONFROST
         CH GRETCHENHOF COLUMBIA RIVER GSPCA HOF 
          COLUMBIA RIVER DELLA
        CH MINADO TRAVELING SALESMAN  
          DC OXTON'S MINADO VON BRUNZ ROM, GSPCA HOF
         CH CALLMAC'S MARIAH V MINADO 
          CH CALLMAC'S VICTORY V GARDSBURG
       LUDWIGS MISS MEGAN DLH   
          
          
          
        SANTEE LADY  
          
          
          
    CARTERS FREDDIE      
          
          
          
        JENSENS PAL  
          
          
          
       BARON FRITZ VON SCHLITZ   
          
          
          
        FRAULEIN HOSS BEER  
          
          
          
      FRITZS SPOT REMARKER    
          
          
          
        HERR ZACK  
          
          
          
       CHERIS SILKY MAIDEN   
          
          
          
        BEAU RACHELLE  
          
          
          
     J-K NORTHERN BELLE     
          
          
          
        ISLAND GAARDS TICKETT  
          
          
          
       FC FRITZ VON WILHEM III   
          
          
          
        MOESWEGS HERTA VON DANDY  
          
          
          
      FRITZIE VON WILHELM    
          
         BOBOS BOLD CHALLENGER 
          
        GUSTAV VON THOMAS  
          
         SIDDHARTHA JONES 
          
       BRANDEISS VON HEIDI   
          
         SPARKY RINGO REX 
          
        GILLIGANS BIG ISLAND LADY  
          
         CLOVER BARB REX 
          
   SWEET LADY LINNEMAN       
          
          
          
          
          
          
          
       BOS CHARLIE PRIDE   
          
          
          
          
          
          
          
      BO AND BABES BLITZ VON HAAG    
          
          
          
        FC AFC MOESGAARDS JIGS  
          
          
          
       FC JIGS BUSHWACKER BABE   
          AFC VON THALBERGS RADBACH JAEGER
         FC VON DER FELD RADBACH JAKE 
          VON DER FELD CHAYNE SEEGEN
        SCHATTENS JJ  
          FC NFC HOF BLICK VON SHINBACK
         KIMS SCHATTEN VON BESS 
          KIM VON BESS
     SHADY LANES NICKLAUS     
          
          
          
          
          
          
          
       BO JANGLES III   
          
          
          
          
          
          
          
      DANIELS LITTLE DUTCHESS    
          
          
          
          
          
          
          
       BIG DADDYS FANCY   
          
          
          
          
          
          
          
    CEDAR HILL JOSIE JEAN      
          
         BOBOS BOLD CHALLENGER 
          
        GUSTAV VON THOMAS  
          
         SIDDHARTHA JONES 
          
       DERMERS FRITZENHOFFER   
          
         SPARKY RINGO REX 
          
        GILLIGANS BIG ISLAND LADY  
          
         CLOVER BARB REX 
          
      CARTERS JOE    
          
         RUMP VON WHISKEY 
          
        BOOZER VON WHISKEY  
          
         GINNY VON WISKEY 
          
       MAGGIE XXXVII   
          CH GRETCHENHOF COLUMBIA RIVER GSPCA HOF
         CH MINADO TRAVELING SALESMAN 
          CH CALLMAC'S MARIAH V MINADO
        LUDWIGS MISS MEGAN DLH  
          
         SANTEE LADY 
          
     SHADY LANE SKEETER DEE     
          
          
          
        ISLAND GAARDS TICKETT  
          
          
          
       FC FRITZ VON WILHEM III   
          
          
          
        MOESWEGS HERTA VON DANDY  
          
          
          
      MATE PENNY ARNOLD    
          
         FC MOESWINKELS DANDY BODIE CDX 
          
        ONRO VOM GRUNTAL  
          
          
          
       WOLFSWIESE RADBACH PENNY   
          
         MORROW V WASSERSCHLING 
          
        WOLFSWIESE RADBACH KATE II  
          MORROW V WASSERSCHLING
         WOLFSWIESE RADBACH KATE II 
          WOLFSWIESE RADBACH KATE II
          
          
          
          
          
          
          
          
       ALF GINDL   
          
          
          
          
          
          
          
      GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL    
          
          
          
          
          
          
          
       BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN   
          
          
          
          
          
          
          
     FC VON THALBERGS FRITZ II     
          
         ALF GINDL 
          
        GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN 
          
       FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL   
          
          
          
        BETTINA V SCHWARENBERG  
          
          
          
      VON THALBERGS KATYDID    
          
          
          
          
          
          
          
       MIDGE VON THALBERG   
          
          
          
          
          
          
          
    FC RIP TRAF VON BESS HOF      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      BOBO GRABENBRUCH BECKUM    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM     
          
         BENNO V WALDHEIM 
          
        EDDYROCKS WAGGER  
          
         ABIGAIL V OAKLEDGE 
          
       EDDYROCKS SNIPPER   
          
         BARON V STRAUSS 
          
        VILMA V STRAUSS  
          
         TRIXIE V ERRECK 
          
      BECKY V LUEVEN    
          
         FLASH V WINDHAUSEN 
          
        DUKE V BECKENWALD  
          
         DUCHESS V BECKENWALD 
          
       BESS VON STRAF   
          
         BOYDS LUKE 
          
        BUCKLESS KATRINA  
          
         NORKENZIE KATE 
          
   DC THE FLYING DUTCHMAN V RIP TRAF HOF       
          
          
          
        ALF GINDL  
          
          
          
       GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL   
          
          
          
        BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN  
          
          
          
      FC VON THALBERGS FRITZ II    
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BETTINA V SCHWARENBERG 
          
       VON THALBERGS KATYDID   
          
          
          
        MIDGE VON THALBERG  
          
          
          
     NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE     
          
          
          
        KS FRANKO BEKKUM  
          
          
          
       FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM   
          KS FC FRANKO BECKUM (IMP)
         TELL V GRABENBRUCH 
          ADDA V ASSEGRUND
        KENWICK DIANA BECKUM  
          DC BLICK V GRABENBRUCH GSPCA HOF
         VALKYRIE V GRABENBRUCH 
          KATINKA OF SYCAMORE
      FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM    
          
          
          
        HERMAN V WENTE  
          
          
          
       DUCHESS OF CALIFORNIA   
          
          
          
        CLIPPER SUE  
          
          
          
    FC DEGIDEOS WILL-O- THE WISP WENDY      
          PANTHER II MAUDERODE-WESTERHOLT
         KS ARCO V BRAMAUTAL 
          KS HALLA V BRAMAUTAL
        AXEL V FALKENRIED  
          KS DURO V BRAMAUTAL
         KATJA V GOTTORP 
          GEMSE VD HEIDHOHE
       AXEL V WASSERSCHLING   
          KS POL V BLITZDORF
         KS VITO VD RADBACH 
          RESI VD RADBACH
        NIXE II RHEINELBE  
          KS JUCKER V BIRKENBACH
         KS MARGA V BIRKENBAUM 
          KS THEA V WASSERSCHLING
      ESSERS CHICK HOF    
          
          
          
        FALK VD FORST BRICKWEDDE  
          
          
          
       JAGERS NAMA   
          
          
          
        CONJA V TELGENBUSH  
          
          
          
     NFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK     
          
         ALF GINDL 
          
        GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN 
          
       FC VON THALBERGS FRITZ II   
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL 
          BETTINA V SCHWARENBERG
        VON THALBERGS KATYDID  
          
         MIDGE VON THALBERG 
          
      MALISSA VON GREIF    
          
          
          
          
          
          
          
       PATTI VON GRIEF   
          
          
          
          
          
          
          
  LUKE VON KRECKLAU JH        
          
         FC GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL 
          
        DC OXTON BRIDES BRUNZ V GREIF  
          
         CH YUNGA WAE BRIDE 
          
       DC OXTONS MINADO VON BRUNZ   
          
         MUTUAL CONSERVATION 
          
        CH SORGEVILLES HAPPY HOLIDAY  
          
         HEIDI SORGE V STETTLER 
          
      DC DEE TEES BARON V GREIF    
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        DC ZIPPER DER ORRIAN  
          BARON V FUEHRERHEIM
         ZETTA V FUEHRERHEIM 
          GRETEL V FUEHRERHEIM
       DC CEDE MEIN DOLLY DER ORRIAN   
          BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC STUTZ BECKUM 
          THORNTONS PRINCESS
        DC ERDENREICHS JETTA BECKUM  
          
         CH ERDENREICH DIE ZWEEITE CD 
          
     ROYAL WIND ZIPPER V GREIF     
          
         DC BLICK V GRABENBRUCH 
          
        CH DAX V HEIDEBRINK  
          
         BETSY VOM HEIDEBRINK 
          
       DC RICHLUS DAX ORANIEN   
          
         CH RICHLUS JEFFSON 
          
        CH RICHLUS JILL ORANIEN  
          
         CH RICHLUS JAN ORANIEN NASSAU 
          
      RITZIES DAN ORANIEN BABE    
          
         BARON VON MANCHESTER 
          
        FC CHOCOLATE CHIP II  
          
         PENNY JOY 
          
       DC RITZIE   
          ALVINS BLITZ
         BIG ISLAND JUNKER 
          BIG ISLAND TANGO
        BIG ISLAND SHEBA  
          
         BIG ISLAND FRENDA 
          
    CHIPPER XIX      
          KS ARCO V BRAMAUTAL
         AXEL V FALKENRIED 
          KATJA V GOTTORP
        AXEL V WASSERSCHLING  
          KS VITO VD RADBACH
         NIXE II RHEINELBE 
          KS MARGA V BIRKENBAUM
       ESSERS CHICK HOF   
          
         FALK VD FORST BRICKWEDDE 
          
        JAGERS NAMA  
          
         CONJA V TELGENBUSH 
          
      CH CRYSTALWOODS ZERO VON ESSER    
          
         HERR WUNDERBRAU 
          
        CH PRIDE OF THE NEW FRONTIER  
          
         LADY CINDERS 
          
       CRYSTALWOODS KATRINA   
          
         DC NFC WENDENHEIMS FRITZ 
          
        ZIMT HERZOGIN V WASSERFELD  
          
         HELGA V HEIMFELD 
          
     ROYAL WINDS BREE     
          AXEL V FALKENRIED
         AXEL V WASSERSCHLING 
          NIXE II RHEINELBE
        PERON  
          
         GINA VOM ENZSTRAND 
          
       DC/NFC ERICK VOM ENZSTRAND HOF   
          KS POL VOM BLITZDORF
         DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF 
          CORA VOM WESERTOR
        HOPE V LUFTNASE  
          PETER BRUNER
         CH WAG-AES SHEBA BRUNER 
          WAG-AES SNOWFLAKE
      CRYSTALWOODS LUCY BROWN    
          AXEL V FALKENRIED
         AXEL V WASSERSCHLING 
          NIXE II RHEINELBE
        ESSERS CHICK HOF  
          FALK VD FORST BRICKWEDDE
         JAGERS NAMA 
          CONJA V TELGENBUSH
       CH CRYSTALWOODS DAISY VON ESSER   
          HERR WUNDERBRAU
         CH PRIDE OF THE NEW FRONTIER 
          LADY CINDERS
        CRYSTALWOODS KATRINA  
          DC NFC WENDENHEIMS FRITZ
         ZIMT HERZOGIN V WASSERFELD 
          HELGA V HEIMFELD
   HEIDI DUTCHESS OF FOXBOROUGH       
          
          
          
        WINDHAUSEN KARL V SHOENWALD  
          
          
          
       KARLS HANS VON SHOENWALD   
          
          
          
        GRETA VON WALDGARTEN  
          
          
          
      NIKO II    
          
          
          
        SPOT YOU TEN  
          
          
          
       MKIKO-MALAIKA   
          
          
          
        PHEASANT CITYS DIXIE  
          
          
          
     LUDWIG VON SCHULTZ     
          FC MOESGAARDS IB
         FC MOESGAARDS RUFFY 
          MOESGAARDS ARTA
        MOESGAARDS DANDY SARGENT  
          NFC MOESGAARDS DANDY
         BABS V DAKONA 
          FIELDBORN BESSIE
       WEISS BLITZ   
          
          
          
        WEISS MISS CINDY  
          
          
          
      SHOTZEE    
          
          
          
        FC MAHTOMEDI ZEPHER  
          
         BIG ISLAND JUNKER 
          
       DICHES VON BURON CDX   
          
          
          
        GIPSY VON NESTLE BEYRER  
          
          
          
    GRETA TRACY      
          
          
          
          
          
          
          
       DC AFC RITZIES ORANIAN ROCCO   
          
          
          
          
          
          
          
      ROCCOS SIR FREDERICK    
          FC MOESGAARDS RUFFY
         FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO 
          MOESGAARDS SIS
        SOUTHVIEWS KING  
          
         SOUTHVIEWS LUCKY 
          
       CINNAMON GREENBERRY   
          FC FIELDACRES IB
         FC FIELDACRES IBS DEK 
          FC FIELDACRES AMMY
        KERLACRES DEKS CHAR-LIS  
          
         MOESGAARDS DANDYS STAR 
          SKRIVER SKOVGAARDS CLOVER
     NIXIE GIRL     
          
          
          
          
          
          
          
       CH HEIDEHOF BIG SHOT SERAKRAUT   
          
          
          
          
          
          
          
      SADYS DREYER    
          
          
          
          
          
          
          
       LADY JOY OF APPLE VALLEY   
          
          
          
          
          
          
          
 SACKS VON DAISY DUKE         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      DC ESSER DUKE VD WILDBURG    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     FC ESSERGREIFS GROSS VASSER BUCK     
          
          
          
          
          
          
          
       FC RAMMERS VON ESSERGREIF TD   
          
          
          
          
          
          
          
      AFC RAMMERS RUFFIAN    
          
          
          
          
          
          
          
       ANJA V HERRNHOLZ   
          
          
          
          
          
          
          
    FC AFC VASSERS BEAU      
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        FC RIP VON BESS III  
          BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM 
          BECKY V LUEVEN
       FC RIPPER J VON BESS   
          NFC MOESGAARDS DANDY
         FC ERDENREICHS MAJOR 
          FC ERDENREICHS HECLA VD GREIF
        LE-ACRES SUGAR FOOT  
          FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO
         CALLMACS HEIDI V MOESGAARD 
          CH CALLMACS VICTORY V GARDSBURG
      FC ESSERGREIFS BRONC    
          AXEL V FALKENRIED
         AXEL V WASSERSCHLING 
          NIXE II RHEINELBE
        ESSERS CHICK HOF  
          FALK VD FORST BRICKWEDDE
         JAGERS NAMA 
          CONJA V TELGENBUSH
       MERTI VON SHINBACK   
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        MELISSA V GREIF  
          EBING VD FORST BRICKWEDDE
         PATTI V GREIF 
          DC GRETCHEN V GREIF
     CEDARS TREVALION     
          AXEL V FALKENRIED
         AXEL V WASSERSCHLING 
          NIXE II RHEINELBE
        ESSERS CHICK HOF  
          FALK VD FORST BRICKWEDDE
         JAGERS NAMA 
          CONJA V TELGENBUSH
       FC RAMMER VON ESSERGREIF   
          
          
          
        KRISTA VON GREIF  
          
         PATTI VON GRIEF 
          
      FC VEETA V ESSERGREIF    
          
          
          
          
          
          
          
       DEBBIE VON SHINBACK   
          
          
          
          
          
          
          
   HUHNER HUND BEAURIGARD       
          
         ALF GINDL 
          
        GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN 
          
       FC VON THALBERGS FRITZ II   
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL 
          BETTINA V SCHWARENBERG
        VON THALBERGS KATYDID  
          
         MIDGE VON THALBERG 
          
      FC RIP TRAF VON BESS HOF    
          
          
          
        BOBO GRABENBRUCH BECKUM  
          
          
          
       FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM   
          EDDYROCKS WAGGER
         EDDYROCKS SNIPPER 
          VILMA V STRAUSS
        BECKY V LUEVEN  
          DUKE V BECKENWALD
         BESS VON STRAF 
          BUCKLESS KATRINA
     DC THE FLYING DUTCHMAN V RIP TRAF HOF     
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE   
          KS FRANKO BEKKUM
         FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM 
          KENWICK DIANA BECKUM
        FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM  
          HERMAN V WENTE
         DUCHESS OF CALIFORNIA 
          CLIPPER SUE
      FC DEGIDEOS WILL-O- THE WISP WENDY    
          AXEL V FALKENRIED
         AXEL V WASSERSCHLING 
          NIXE II RHEINELBE
        ESSERS CHICK HOF  
          FALK VD FORST BRICKWEDDE
         JAGERS NAMA 
          CONJA V TELGENBUSH
       NFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK   
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        MALISSA VON GREIF  
          
         PATTI VON GRIEF 
          
    PRINCESS SASHA OF CRANE SH      
          
          
          
          
          
          
          
       SHORELINE DUNDER V KAPOSIA   
          
          
          
          
          
          
          
      CH DUNDER VON JAGER MEISTER    
          KREGERS REX
         DUKE V SCHALLY 
          SCHATZ V SHALLY
        GUSS BIG DANDY  
          KERLACERS DEKS DANNY
         STARWANNA SPECS PEPPER 
          STARWANNA RIPS SUNSPECK
       KAMPER MISS DANDY   
          HEIDEHOFS BIG SHOT SERAKRAUT
         HEIDEHOFS BIG SHOT RUSTY 
          NANKENS NAUGHTY NIFTY
        DART SHOT GRETA  
          CH STRAUSSS HAPPY GO LUCKY
         HEIDEHOFS WOODLAND FANTASY 
          APACHES MAIDENS HEIDE
     BIRD SHOT AMANDA     
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        FC RIP TRAF VON BESS HOF  
          BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM 
          BECKY V LUEVEN
       DC THE FLYING DUTCHMAN V RIP TRAF HOF   
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE 
          FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM
        FC DEGIDEOS WILL-O- THE WISP WENDY  
          ESSERS CHICK HOF
         NFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK 
          MALISSA VON GREIF
      DUTCHS BIG ISLAND WENDY    
          
         HANS V LANGBEIN 
          
        BARON V KROUSLEY  
          
         LADY CHATERLY 
          
       BIG ISLAND DUTCHESS   
          
         BIG ISLAND THUNDER 
          
        TAMERA HERRENHOLZ  
          
         SPECKLED VELVET 
          
  PRINCESS SHAUNA VON GREIF SH        
          FC FIELDACRES IB
         FC FIELDACRES IBS DEK 
          FC FIELDACRES AMMY
        KERLACRES DEKS ANDY  
          
         MOESGAARDS DANDYS STAR 
          SKRIVER SKOVGAARDS CLOVER
       QUAIL CREEK DANDY   
          ALVINS BLITZ
         BIG ISLAND JUNKER 
          BIG ISLAND TANGO
        V DEE TEES AURA  
          
         KATRINA V DEE TEE 
          
      WRENEGADES LUCAN    
          
         MOESGAARDS DANDY 
          
        MOESGAARDS DANDYS IVES  
          FIELDACRES BARON VON KIPP
         MOESGAARDS DANDY LAURA 
          MOESGAARDS LADY
       NAFC FC AFC MOESGAARDS WRENEGADE   
          FC MOESGAARDS RUFFY
         FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO 
          MOESGAARDS SIS
        ROSEMORES COCO BIRDY  
          
         LADY BRETT ASHLEY 
          
     WRENEGADES LUCAN FRIZBEE     
          OOKTORGGAARDENS PAX
         FC HOLEVGAARDS C KAJ 
          GERDINGS NELLY
        TELL  
          KLINT VD STEILKUSTE
         SUSSI 
          BOMMERLUNDS RITA
       DC TIMBERTOPS TELL CD   
          FC FIELDACRES IB
         FC FIELDACRES IBS DEK 
          FC FIELDACRES AMMY
        FC OCTOBERS FROST  
          FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO
         CALLMACS HEIDI V MOESGAARD 
          CH CALLMACS VICTORY V GARDSBURG
      COME AROUND DONDER    
          
         PRINCE V GOTTERDAMMERUNG II 
          
        FC MOOSE V ROOSTER  
          
         HEIDI V ROOSTER 
          
       KATHY V HAUSE   
          
         FRITZ V BARON IV 
          
        SUSAN V HEINS  
          
         MOLLY S SANDRA JO 
          
    GUNNARS BOOMER BOY MH      
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE 
          FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM
        NFC AMMERTAL LANCER D HOF  
          ESSERS CHICK HOF
         FC/AFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK 
          MELISSA VON GREIF
       DC NFC EHRLICHER ABE   
          FC TIP TOP TIMMY 1981 HOF
         DC TIP TOP TIMBER HOF 
          UTE TRAIL WILD ROSE
        CH MISTY FER GITUNBURDZ  
          DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF
         FC KAY FER GITUNBURDZ 
          FC MY RITZIE FER GITUNBURDZ
      WRENEGADES HAWKEYE LUTE V ABE    
          ESSERS CHICK HOF
         FC BLICK VON SHINBACK 
          MELISSA V GREIF
        FC SHILO V HESSENWALD  
          SEAGRAVES DUTCH VON CHAYNE
         FC AFC FREIDA VON GREIF 
          SIERRA VON GREIF
       GINGER V HESSENWALD GREIF   
          ROUGHSHOOTERS JOHN L
         NFC MARK VS ONE SPOT 
          RITZIES FREIDI VON WILDBURG
        HONEY BEE V GREIF  
          FC RIP TRAF VON BESS HOF
         EMPRESS BESS V GREIF 
          LULUBELLE V GREIF
     GUNNARS RING-HER ROUNDER SH