4

5

6

7

8

10

12

Gens Gens Gens Gens Gens Gens Gens PDF Pedigrees Back

SACKS VON DAISY DUKE

German Shorthaired Pointer
Female


          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      ALF GINDL    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    FC VON THALBERGS FRITZ II      
          
          
          
        ALF GINDL  
          
          
          
       GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL   
          
          
          
        BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN  
          
          
          
      FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL    
          
          
          
          
          
          
          
       BETTINA V SCHWARENBERG   
          
          
          
          
          
          
          
     VON THALBERGS KATYDID     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      MIDGE VON THALBERG    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   FC RIP TRAF VON BESS HOF       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     BOBO GRABENBRUCH BECKUM     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM      
          
          
          
        BENNO V WALDHEIM  
          
          
          
       EDDYROCKS WAGGER   
          
          
          
        ABIGAIL V OAKLEDGE  
          
          
          
      EDDYROCKS SNIPPER    
          
          
          
        BARON V STRAUSS  
          
          
          
       VILMA V STRAUSS   
          
          
          
        TRIXIE V ERRECK  
          
          
          
     BECKY V LUEVEN     
          
          
          
        FLASH V WINDHAUSEN  
          
          
          
       DUKE V BECKENWALD   
          
          
          
        DUCHESS V BECKENWALD  
          
          
          
      BESS VON STRAF    
          
          
          
        BOYDS LUKE  
          
          
          
       BUCKLESS KATRINA   
          
          
          
        NORKENZIE KATE  
          
          
          
  DC THE FLYING DUTCHMAN V RIP TRAF HOF        
          
          
          
          
          
          
          
       ALF GINDL   
          
          
          
          
          
          
          
      GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL    
          
          
          
          
          
          
          
       BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN   
          
          
          
          
          
          
          
     FC VON THALBERGS FRITZ II     
          
         ALF GINDL 
          
        GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN 
          
       FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL   
          
          
          
        BETTINA V SCHWARENBERG  
          
          
          
      VON THALBERGS KATYDID    
          
          
          
          
          
          
          
       MIDGE VON THALBERG   
          
          
          
          
          
          
          
    NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE      
          
          
          
          
          
          
          
       KS FRANKO BEKKUM   
          
          
          
          
          
          
          
      FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM    
          ADEL V ASSEGRUND
         KS FC FRANKO BECKUM (IMP) 
          VIKTORIA BECKUM
        TELL V GRABENBRUCH  
          JUNOS V HEIDEBRINK
         ADDA V ASSEGRUND 
          PIERETTE ROGGENSTEIN
       KENWICK DIANA BECKUM   
          SEPP VON GRABENBRUCH
         DC BLICK V GRABENBRUCH GSPCA HOF 
          NANNY V LUCKSECK HOF
        VALKYRIE V GRABENBRUCH  
          
         KATINKA OF SYCAMORE 
          
     FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM     
          
          
          
          
          
          
          
       HERMAN V WENTE   
          
          
          
          
          
          
          
      DUCHESS OF CALIFORNIA    
          
          
          
          
          
          
          
       CLIPPER SUE   
          
          
          
          
          
          
          
   FC DEGIDEOS WILL-O- THE WISP WENDY       
          URSUS VD GOLDENEN MARK
         PANTHER II MAUDERODE-WESTERHOLT 
          SUTTA MAUDERODE-WESTERHOLT
        KS ARCO V BRAMAUTAL  
          BODO V GRIMMSTAL
         KS HALLA V BRAMAUTAL 
          ASNA VD MOSCHEE
       AXEL V FALKENRIED   
          SEIGERS ADEL
         KS DURO V BRAMAUTAL 
          HALLA V BRAMAUTAL
        KATJA V GOTTORP  
          AXEL VD CRANGER HEIDE
         GEMSE VD HEIDHOHE 
          BARBEL VD HEERSTRASSE
      AXEL V WASSERSCHLING    
          LUX V BLITZDORF
         KS POL V BLITZDORF 
          FREYA V BLITZDORF
        KS VITO VD RADBACH  
          ADEL V ASSEGRUND
         RESI VD RADBACH 
          ONDRA VD RADBACH
       NIXE II RHEINELBE   
          WEHRWOLF V WASSERSCHLING
         KS JUCKER V BIRKENBACH 
          IRIS V BIRKENBACH
        KS MARGA V BIRKENBAUM  
          ALF V PFINGSTTAL
         KS THEA V WASSERSCHLING 
          PIA V WASSERSCHLING
     ESSERS CHICK HOF     
          
          
          
          
          
          
          
       FALK VD FORST BRICKWEDDE   
          
          
          
          
          
          
          
      JAGERS NAMA    
          
          
          
          
          
          
          
       CONJA V TELGENBUSH   
          
          
          
          
          
          
          
    NFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK      
          
          
          
        ALF GINDL  
          
          
          
       GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL   
          
          
          
        BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN  
          
          
          
      FC VON THALBERGS FRITZ II    
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BETTINA V SCHWARENBERG 
          
       VON THALBERGS KATYDID   
          
          
          
        MIDGE VON THALBERG  
          
          
          
     MALISSA VON GREIF     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      PATTI VON GRIEF    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 LUKE VON KRECKLAU JH         
          
          
          
        FC GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL  
          
          
          
       DC OXTON BRIDES BRUNZ V GREIF   
          
          
          
        CH YUNGA WAE BRIDE  
          
          
          
      DC OXTONS MINADO VON BRUNZ    
          
          
          
        MUTUAL CONSERVATION  
          
          
          
       CH SORGEVILLES HAPPY HOLIDAY   
          
          
          
        HEIDI SORGE V STETTLER  
          
          
          
     DC DEE TEES BARON V GREIF     
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       DC ZIPPER DER ORRIAN   
          
         BARON V FUEHRERHEIM 
          
        ZETTA V FUEHRERHEIM  
          
         GRETEL V FUEHRERHEIM 
          
      DC CEDE MEIN DOLLY DER ORRIAN    
          
         BOBO GRABENBRUCH BECKUM 
          
        FC STUTZ BECKUM  
          
         THORNTONS PRINCESS 
          
       DC ERDENREICHS JETTA BECKUM   
          
          
          
        CH ERDENREICH DIE ZWEEITE CD  
          
          
          
    ROYAL WIND ZIPPER V GREIF      
          
          
          
        DC BLICK V GRABENBRUCH  
          
          
          
       CH DAX V HEIDEBRINK   
          
          
          
        BETSY VOM HEIDEBRINK  
          
          
          
      DC RICHLUS DAX ORANIEN    
          
          
          
        CH RICHLUS JEFFSON  
          
          
          
       CH RICHLUS JILL ORANIEN   
          
          
          
        CH RICHLUS JAN ORANIEN NASSAU  
          
          
          
     RITZIES DAN ORANIEN BABE     
          
          
          
        BARON VON MANCHESTER  
          
          
          
       FC CHOCOLATE CHIP II   
          
          
          
        PENNY JOY  
          
          
          
      DC RITZIE    
          
         ALVINS BLITZ 
          CILLY VD SCHWABENBURG
        BIG ISLAND JUNKER  
          
         BIG ISLAND TANGO 
          
       BIG ISLAND SHEBA   
          
          
          
        BIG ISLAND FRENDA  
          
          
          
   CHIPPER XIX       
          PANTHER II MAUDERODE-WESTERHOLT
         KS ARCO V BRAMAUTAL 
          KS HALLA V BRAMAUTAL
        AXEL V FALKENRIED  
          KS DURO V BRAMAUTAL
         KATJA V GOTTORP 
          GEMSE VD HEIDHOHE
       AXEL V WASSERSCHLING   
          KS POL V BLITZDORF
         KS VITO VD RADBACH 
          RESI VD RADBACH
        NIXE II RHEINELBE  
          KS JUCKER V BIRKENBACH
         KS MARGA V BIRKENBAUM 
          KS THEA V WASSERSCHLING
      ESSERS CHICK HOF    
          
          
          
        FALK VD FORST BRICKWEDDE  
          
          
          
       JAGERS NAMA   
          
          
          
        CONJA V TELGENBUSH  
          
          
          
     CH CRYSTALWOODS ZERO VON ESSER     
          
          
          
        HERR WUNDERBRAU  
          
          
          
       CH PRIDE OF THE NEW FRONTIER   
          
          
          
        LADY CINDERS  
          
          
          
      CRYSTALWOODS KATRINA    
          
          
          
        DC NFC WENDENHEIMS FRITZ  
          
          
          
       ZIMT HERZOGIN V WASSERFELD   
          
          
          
        HELGA V HEIMFELD  
          
          
          
    ROYAL WINDS BREE      
          KS ARCO V BRAMAUTAL
         AXEL V FALKENRIED 
          KATJA V GOTTORP
        AXEL V WASSERSCHLING  
          KS VITO VD RADBACH
         NIXE II RHEINELBE 
          KS MARGA V BIRKENBAUM
       PERON   
          
          
          
        GINA VOM ENZSTRAND  
          
          
          
      DC/NFC ERICK VOM ENZSTRAND HOF    
          
         KS POL VOM BLITZDORF 
          
        DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF  
          
         CORA VOM WESERTOR 
          LADY VON DER STOLZEN AU
       HOPE V LUFTNASE   
          
         PETER BRUNER 
          
        CH WAG-AES SHEBA BRUNER  
          SPIKE OF CLOVER CLUB
         WAG-AES SNOWFLAKE 
          
     CRYSTALWOODS LUCY BROWN     
          KS ARCO V BRAMAUTAL
         AXEL V FALKENRIED 
          KATJA V GOTTORP
        AXEL V WASSERSCHLING  
          KS VITO VD RADBACH
         NIXE II RHEINELBE 
          KS MARGA V BIRKENBAUM
       ESSERS CHICK HOF   
          
         FALK VD FORST BRICKWEDDE 
          
        JAGERS NAMA  
          
         CONJA V TELGENBUSH 
          
      CH CRYSTALWOODS DAISY VON ESSER    
          
         HERR WUNDERBRAU 
          
        CH PRIDE OF THE NEW FRONTIER  
          
         LADY CINDERS 
          
       CRYSTALWOODS KATRINA   
          
         DC NFC WENDENHEIMS FRITZ 
          
        ZIMT HERZOGIN V WASSERFELD  
          
         HELGA V HEIMFELD 
          
  HEIDI DUTCHESS OF FOXBOROUGH        
          
          
          
          
          
          
          
       WINDHAUSEN KARL V SHOENWALD   
          
          
          
          
          
          
          
      KARLS HANS VON SHOENWALD    
          
          
          
          
          
          
          
       GRETA VON WALDGARTEN   
          
          
          
          
          
          
          
     NIKO II     
          
          
          
          
          
          
          
       SPOT YOU TEN   
          
          
          
          
          
          
          
      MKIKO-MALAIKA    
          
          
          
          
          
          
          
       PHEASANT CITYS DIXIE   
          
          
          
          
          
          
          
    LUDWIG VON SCHULTZ      
          DH CH HOLEVGAARDS KIPP
         FC MOESGAARDS IB 
          NYBJERGS RIT
        FC MOESGAARDS RUFFY  
          FC MOESGAARDS IB
         MOESGAARDS ARTA 
          DOKTORGAARDENS LUCKY
       MOESGAARDS DANDY SARGENT   
          FC MOESGAARDS IB
         NFC MOESGAARDS DANDY 
          DOKTORGAARDENS LUCKY
        BABS V DAKONA  
          
         FIELDBORN BESSIE 
          
      WEISS BLITZ    
          
          
          
          
          
          
          
       WEISS MISS CINDY   
          
          
          
          
          
          
          
     SHOTZEE     
          
          
          
          
          
          
          
       FC MAHTOMEDI ZEPHER   
          
          
          
        BIG ISLAND JUNKER  
          
          
          
      DICHES VON BURON CDX    
          
          
          
          
          
          
          
       GIPSY VON NESTLE BEYRER   
          
          
          
          
          
          
          
   GRETA TRACY       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      DC AFC RITZIES ORANIAN ROCCO    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     ROCCOS SIR FREDERICK     
          FC MOESGAARDS IB
         FC MOESGAARDS RUFFY 
          MOESGAARDS ARTA
        FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO  
          FC MOESGAARDS IB
         MOESGAARDS SIS 
          DOKTORGAARDENS LUCKY
       SOUTHVIEWS KING   
          
          
          
        SOUTHVIEWS LUCKY  
          
          
          
      CINNAMON GREENBERRY    
          MOESGAARDS IB
         FC FIELDACRES IB 
          MOESGAARDS GIRL
        FC FIELDACRES IBS DEK  
          SKOVMARKENS SEP
         FC FIELDACRES AMMY 
          FIELDACRES SHEENA
       KERLACRES DEKS CHAR-LIS   
          
          
          
        MOESGAARDS DANDYS STAR  
          FC SKRIVER JESPER
         SKRIVER SKOVGAARDS CLOVER 
          SKOVGAARDS FLICKA
    NIXIE GIRL      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      CH HEIDEHOF BIG SHOT SERAKRAUT    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     SADYS DREYER     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      LADY JOY OF APPLE VALLEY    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     DC ESSER DUKE VD WILDBURG     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    FC ESSERGREIFS GROSS VASSER BUCK      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      FC RAMMERS VON ESSERGREIF TD    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     AFC RAMMERS RUFFIAN     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      ANJA V HERRNHOLZ    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   FC AFC VASSERS BEAU       
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       FC RIP VON BESS III   
          
         BOBO GRABENBRUCH BECKUM 
          
        FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM  
          EDDYROCKS SNIPPER
         BECKY V LUEVEN 
          BESS VON STRAF
      FC RIPPER J VON BESS    
          FC MOESGAARDS IB
         NFC MOESGAARDS DANDY 
          DOKTORGAARDENS LUCKY
        FC ERDENREICHS MAJOR  
          FELD JAGER VON GREIF
         FC ERDENREICHS HECLA VD GREIF 
          ERDENREICHS ANNA VON YANKEE
       LE-ACRES SUGAR FOOT   
          FC MOESGAARDS RUFFY
         FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO 
          MOESGAARDS SIS
        CALLMACS HEIDI V MOESGAARD  
          CH BUCK V GARDSBURG
         CH CALLMACS VICTORY V GARDSBURG 
          CH HEIDI V WALDHAUSEN
     FC ESSERGREIFS BRONC     
          KS ARCO V BRAMAUTAL
         AXEL V FALKENRIED 
          KATJA V GOTTORP
        AXEL V WASSERSCHLING  
          KS VITO VD RADBACH
         NIXE II RHEINELBE 
          KS MARGA V BIRKENBAUM
       ESSERS CHICK HOF   
          
         FALK VD FORST BRICKWEDDE 
          
        JAGERS NAMA  
          
         CONJA V TELGENBUSH 
          
      MERTI VON SHINBACK    
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       MELISSA V GREIF   
          
         EBING VD FORST BRICKWEDDE 
          
        PATTI V GREIF  
          YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         DC GRETCHEN V GREIF 
          KARIN V GREIF FC
    CEDARS TREVALION      
          KS ARCO V BRAMAUTAL
         AXEL V FALKENRIED 
          KATJA V GOTTORP
        AXEL V WASSERSCHLING  
          KS VITO VD RADBACH
         NIXE II RHEINELBE 
          KS MARGA V BIRKENBAUM
       ESSERS CHICK HOF   
          
         FALK VD FORST BRICKWEDDE 
          
        JAGERS NAMA  
          
         CONJA V TELGENBUSH 
          
      FC RAMMER VON ESSERGREIF    
          
          
          
          
          
          
          
       KRISTA VON GREIF   
          
          
          
        PATTI VON GRIEF  
          
          
          
     FC VEETA V ESSERGREIF     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      DEBBIE VON SHINBACK    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  HUHNER HUND BEAURIGARD        
          
          
          
        ALF GINDL  
          
          
          
       GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL   
          
          
          
        BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN  
          
          
          
      FC VON THALBERGS FRITZ II    
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BETTINA V SCHWARENBERG 
          
       VON THALBERGS KATYDID   
          
          
          
        MIDGE VON THALBERG  
          
          
          
     FC RIP TRAF VON BESS HOF     
          
          
          
          
          
          
          
       BOBO GRABENBRUCH BECKUM   
          
          
          
          
          
          
          
      FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM    
          BENNO V WALDHEIM
         EDDYROCKS WAGGER 
          ABIGAIL V OAKLEDGE
        EDDYROCKS SNIPPER  
          BARON V STRAUSS
         VILMA V STRAUSS 
          TRIXIE V ERRECK
       BECKY V LUEVEN   
          FLASH V WINDHAUSEN
         DUKE V BECKENWALD 
          DUCHESS V BECKENWALD
        BESS VON STRAF  
          BOYDS LUKE
         BUCKLESS KATRINA 
          NORKENZIE KATE
    DC THE FLYING DUTCHMAN V RIP TRAF HOF      
          
         ALF GINDL 
          
        GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL  
          
         BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN 
          
       FC VON THALBERGS FRITZ II   
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL 
          BETTINA V SCHWARENBERG
        VON THALBERGS KATYDID  
          
         MIDGE VON THALBERG 
          
      NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE    
          
         KS FRANKO BEKKUM 
          
        FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM  
          TELL V GRABENBRUCH
         KENWICK DIANA BECKUM 
          VALKYRIE V GRABENBRUCH
       FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM   
          
         HERMAN V WENTE 
          
        DUCHESS OF CALIFORNIA  
          
         CLIPPER SUE 
          
     FC DEGIDEOS WILL-O- THE WISP WENDY     
          KS ARCO V BRAMAUTAL
         AXEL V FALKENRIED 
          KATJA V GOTTORP
        AXEL V WASSERSCHLING  
          KS VITO VD RADBACH
         NIXE II RHEINELBE 
          KS MARGA V BIRKENBAUM
       ESSERS CHICK HOF   
          
         FALK VD FORST BRICKWEDDE 
          
        JAGERS NAMA  
          
         CONJA V TELGENBUSH 
          
      NFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK    
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       MALISSA VON GREIF   
          
          
          
        PATTI VON GRIEF  
          
          
          
   PRINCESS SASHA OF CRANE SH       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      SHORELINE DUNDER V KAPOSIA    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     CH DUNDER VON JAGER MEISTER     
          TICKY RICKY
         KREGERS REX 
          GINGER CHAR-LIZ
        DUKE V SCHALLY  
          WHITE CLOVER MARK
         SCHATZ V SHALLY 
          KAPOSIAS RED WING
       GUSS BIG DANDY   
          FC FIELDACRES IBS DEK
         KERLACERS DEKS DANNY 
          CH VORREVANGENS ANJA
        STARWANNA SPECS PEPPER  
          K VS SALTY RIP
         STARWANNA RIPS SUNSPECK 
          OLIVERS MOESGAARD SUSIE
      KAMPER MISS DANDY    
          CH SERAKRAUTS HOT SHOT
         HEIDEHOFS BIG SHOT SERAKRAUT 
          CH SERAKRAUTS LUCKY BABY DOLL
        HEIDEHOFS BIG SHOT RUSTY  
          BARON VON BOZO II
         NANKENS NAUGHTY NIFTY 
          LADY ELLIS DAY
       DART SHOT GRETA   
          STRAUSSS VIKTOR
         CH STRAUSSS HAPPY GO LUCKY 
          STRAUSSS TEORA
        HEIDEHOFS WOODLAND FANTASY  
          CH APACHES TREY
         APACHES MAIDENS HEIDE 
          GRETEL V OSTHOF
    BIRD SHOT AMANDA      
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       FC RIP TRAF VON BESS HOF   
          
         BOBO GRABENBRUCH BECKUM 
          
        FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM  
          EDDYROCKS SNIPPER
         BECKY V LUEVEN 
          BESS VON STRAF
      DC THE FLYING DUTCHMAN V RIP TRAF HOF    
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE  
          FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM 
          DUCHESS OF CALIFORNIA
       FC DEGIDEOS WILL-O- THE WISP WENDY   
          AXEL V WASSERSCHLING
         ESSERS CHICK HOF 
          JAGERS NAMA
        NFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK  
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         MALISSA VON GREIF 
          PATTI VON GRIEF
     DUTCHS BIG ISLAND WENDY     
          
          
          
        HANS V LANGBEIN  
          
          
          
       BARON V KROUSLEY   
          
          
          
        LADY CHATERLY  
          
          
          
      BIG ISLAND DUTCHESS    
          
          
          
        BIG ISLAND THUNDER  
          
          
          
       TAMERA HERRENHOLZ   
          
          
          
        SPECKLED VELVET  
          
          
          
 PRINCESS SHAUNA VON GREIF SH         
          MOESGAARDS IB
         FC FIELDACRES IB 
          MOESGAARDS GIRL
        FC FIELDACRES IBS DEK  
          SKOVMARKENS SEP
         FC FIELDACRES AMMY 
          FIELDACRES SHEENA
       KERLACRES DEKS ANDY   
          
          
          
        MOESGAARDS DANDYS STAR  
          FC SKRIVER JESPER
         SKRIVER SKOVGAARDS CLOVER 
          SKOVGAARDS FLICKA
      QUAIL CREEK DANDY    
          
         ALVINS BLITZ 
          CILLY VD SCHWABENBURG
        BIG ISLAND JUNKER  
          
         BIG ISLAND TANGO 
          
       V DEE TEES AURA   
          
          
          
        KATRINA V DEE TEE  
          
          
          
     WRENEGADES LUCAN     
          
          
          
        MOESGAARDS DANDY  
          
          
          
       MOESGAARDS DANDYS IVES   
          FC MOESGAARDS DOKTOR
         FIELDACRES BARON VON KIPP 
          GRUENWEGS BELLA
        MOESGAARDS DANDY LAURA  
          FC MOESGAARDS RUFFY
         MOESGAARDS LADY 
          MOESGAARDS PEGUS FRAULEIN
      NAFC FC AFC MOESGAARDS WRENEGADE    
          FC MOESGAARDS IB
         FC MOESGAARDS RUFFY 
          MOESGAARDS ARTA
        FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO  
          FC MOESGAARDS IB
         MOESGAARDS SIS 
          DOKTORGAARDENS LUCKY
       ROSEMORES COCO BIRDY   
          
          
          
        LADY BRETT ASHLEY  
          
          
          
    WRENEGADES LUCAN FRIZBEE      
          DC TOM AF KETTY
         OOKTORGGAARDENS PAX 
          DOKTORGAARDENS JYTTE
        FC HOLEVGAARDS C KAJ  
          KLINT VD STEILKUSTE
         GERDINGS NELLY 
          SISSE AF BAUNEGAARD
       TELL   
          KS LUMMEL VOM BRAMAUTAL
         KLINT VD STEILKUSTE 
          GESA V KLOSTERMOOR
        SUSSI  
          DC TOM AF KETTY
         BOMMERLUNDS RITA 
          HOLEVGAARDS FYLLA
      DC TIMBERTOPS TELL CD    
          MOESGAARDS IB
         FC FIELDACRES IB 
          MOESGAARDS GIRL
        FC FIELDACRES IBS DEK  
          SKOVMARKENS SEP
         FC FIELDACRES AMMY 
          FIELDACRES SHEENA
       FC OCTOBERS FROST   
          FC MOESGAARDS RUFFY
         FC/AFC/NAFC MOESGAARDS COCO 
          MOESGAARDS SIS
        CALLMACS HEIDI V MOESGAARD  
          CH BUCK V GARDSBURG
         CH CALLMACS VICTORY V GARDSBURG 
          CH HEIDI V WALDHAUSEN
     COME AROUND DONDER     
          
          
          
        PRINCE V GOTTERDAMMERUNG II  
          
          
          
       FC MOOSE V ROOSTER   
          
          
          
        HEIDI V ROOSTER  
          
          
          
      KATHY V HAUSE    
          
          
          
        FRITZ V BARON IV  
          
          
          
       SUSAN V HEINS   
          
          
          
        MOLLY S SANDRA JO  
          
          
          
   GUNNARS BOOMER BOY MH       
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE  
          FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM 
          DUCHESS OF CALIFORNIA
       NFC AMMERTAL LANCER D HOF   
          AXEL V WASSERSCHLING
         ESSERS CHICK HOF 
          JAGERS NAMA
        FC/AFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK  
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         MELISSA VON GREIF 
          PATTI VON GRIEF
      DC NFC EHRLICHER ABE    
          DUKE V JAGER
         FC TIP TOP TIMMY 1981 HOF 
          REXANN V STOLZHAFEN
        DC TIP TOP TIMBER HOF  
          
         UTE TRAIL WILD ROSE 
          FC UTE TRAIL LORI
       CH MISTY FER GITUNBURDZ   
          KS POL VOM BLITZDORF
         DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF 
          CORA VOM WESERTOR
        FC KAY FER GITUNBURDZ  
          FRITZ VOM BRICKWEDDE II
         FC MY RITZIE FER GITUNBURDZ 
          ASHLEYS RED DANCER
     WRENEGADES HAWKEYE LUTE V ABE     
          AXEL V WASSERSCHLING
         ESSERS CHICK HOF 
          JAGERS NAMA
        FC BLICK VON SHINBACK  
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         MELISSA V GREIF 
          PATTI V GREIF
       FC SHILO V HESSENWALD   
          THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE
         SEAGRAVES DUTCH VON CHAYNE 
          GINGER V BESS
        FC AFC FREIDA VON GREIF  
          V THALBERGS WURTZE GREIF
         SIERRA VON GREIF 
          CINDY V HUNDSHEIMERKOGEL
      GINGER V HESSENWALD GREIF    
          HELLER V HUNDSHEIMERKOGEL
         ROUGHSHOOTERS JOHN L 
          CHUBBY VOM GREIF
        NFC MARK VS ONE SPOT  
          DC/NFC KAY VD WILDBURG HOF
         RITZIES FREIDI VON WILDBURG 
          FC MY RITZIE FER GITUNBURDZ
       HONEY BEE V GREIF   
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         FC RIP TRAF VON BESS HOF 
          FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM
        EMPRESS BESS V GREIF  
          
         LULUBELLE V GREIF 
          
    GUNNARS RING-HER ROUNDER SH      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     HURKMATES NAVAJO TOT V DUDE     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  HUHNER HUND CLASSY CASSY VBH JH        
          ALF GINDL
         GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL 
          BERTA SPIESLINGER V PFAFFENHOFEN
        FC VON THALBERGS FRITZ II  
          FC YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL
         VON THALBERGS KATYDID 
          MIDGE VON THALBERG
       FC RIP TRAF VON BESS HOF   
          
         BOBO GRABENBRUCH BECKUM 
          
        FC MITZI GRABENBRUCH BECKUM  
          EDDYROCKS SNIPPER
         BECKY V LUEVEN 
          BESS VON STRAF
      DC THE FLYING DUTCHMAN V RIP TRAF HOF    
          GREIF VON HUNDSHEIMERKOGEL
         FC VON THALBERGS FRITZ II 
          VON THALBERGS KATYDID
        NFC THALBERGS SEAGRAVES CHAYNE  
          FC BOBO GRABENBRUCH BECKUM
         FC PATSY GRABENBRUCH BECKUM 
          DUCHESS OF CALIFORNIA
       FC DEGIDEOS WILL-O- THE WISP WENDY   
          AXEL V WASSERSCHLING
         ESSERS CHICK HOF 
          JAGERS NAMA
        NFC AMMERTALS KITT VON SHINBACK  
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         MALISSA VON GREIF 
          PATTI VON GRIEF
     DUTCHMANS DUKE OHNE SCHWANZ MH     
          DUKE V JAGER
         FC TIP TOP TIMMY 1981 HOF 
          REXANN V STOLZHAFEN
        FC UODIBARS BOSS MAN (HOF)  
          FC WINDY HILL PRINCE JAMES
         FC HEIDI VOM UFER WALD 
          JIMMIES JOY KOZY
       COVARNEY SWEET WILLIAM BY SCOTELAW   
          AXEL V WASSERSCHLING
         ESSERS CHICK HOF 
          JAGERS NAMA
        FC AFC AMMERTALS KITT V SHINBACK  
          FC VON THALBERGS FRITZ II
         MELISSA V GREIF 
          PATTI V GREIF
      POPLAR TREES JESSICA PETRIK    
          
          
          
        ROCCOS MAXIMILLIAN VON KOCH  
          
          
          
       BRANDY PEARL VON KOCH   
          
          
          
        GINGER HOT BRANDY  
          
          
          
    DUKES BEAR OHNE SCHWANZ JH      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      CH WINDDRIFT'S JUST-ABOUT RIGHT MH    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     DUTCHMANS ANNA OHNE SCHWANZ     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      DUTCHMAN'S BIG ISLAND ANNA