4

5

6

7

8

10

12

Gens Gens Gens Gens Gens Gens Gens PDF Edit Pedigrees Back

KS FRANKO BEKKUM

Registration Number : ZK 1471W
German Shorthaired Pointer
Male